©ilj@flowsim.se
HTML på svenska - listor
olika sorters listor
>>> UL-listor
>>> OL-listor
>>> DL-listor

 
Exempel på en DL-lista:
 
HTML
Hyper-Text Markup Language
WWW
World Wide Web
SFTP
Secure File Transfer Protocol
UL
Unordered List
OL
Ordered List
DL
Definition List
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Listtaggar - Unordered List (UL)

 
 • ett
 • två
 • tre
 • fyra
 • fem
 • sex

 
Så här skriver man för att skapa listan här ovanför:
 
<UL>
    <LI>
ett </LI>
    <LI>
två </LI>
    <LI>
tre </LI>
    <LI>
fyra </LI>
    <LI>
fem </LI>
    <LI>
sex </LI>
</UL>
 

Stora eller små bokstäver spelar ingen roll; HTML-taggarna kan också se ut så här:
<ul>, </ul> och <li>
 
Man kan använda attributet
TYPE för att bestämma hur varje post i listan ska markeras. Efter TYPE kan man använda disc, circle eller square
 
<UL TYPE ="
square">
 
<LI>
ett</LI>
<LI>
två </LI>
<LI>
tre </LI>
<LI>
fyra </LI>
<LI>
fem </LI>
<LI>
sex </LI>
 
</UL>

 
blir
 • ett
 • två
 • tre
 • fyra
 • fem
 • sex

 

 
<UL TYPE ="circle">
<LI>
ett</LI>
<LI>
två</LI>
</UL>

 
blir

 • ett
 • två

 

 
<UL TYPE ="disc">
<LI>
ett </LI>
<LI>
två</LI>
</UL>

 
blir

 • ett
 • två

 
Man kan använda egna bilder istället för disc, circle och square. Hur man gör då finns beskrivet under STYLESHEETS - listor/egna bilder.
 

 
 
 
Listtaggar - Ordered List
 
Efter OL TYPE kan man använda: arabisk siffra (t ex 3), romersk siffra (t ex i eller I), liten bokstav (t ex a), stor bokstav (t ex A)
 
<OL TYPE ="A">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir

 1. ett
 2. två

 

 
<OL TYPE ="a">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir

 1. ett
 2. två

 

 
<OL TYPE ="1">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir

 1. ett
 2. två

 

 
<OL TYPE ="I">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir

 1. ett
 2. två

 

 
<OL TYPE ="i">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir

 1. ett
 2. två

 

 
Vilken siffra eller bokstav ska listan börja med?
 
<OL START="5"
       TYPE="
I">
<LI>
ett
<LI>
två
</OL>

 
blir en lista som börjar med den romerska siffran V

 1. ett
 2. två

 

 
 
Listor - Definition Lists
 
<DL>
<DT>
HTML
<DD>
HyperText Markup Language
<DT>
WWW
<DD>
World Wide Web
</DL>

 
blir

HTML
HyperText Markup Language
WWW
World Wide Web

 

 
Man kan använda stilmallar för att reglera listornas utseende. Följande stilmall gör så att alla OL-listor visas med typsnittet Arial eller sans-serif och skrivs kursivt:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

   
OL {font-family: arial, sans-serif;font-style:italic}
-->
</STYLE>

 
Mer om listor:
pil onumrerade listor
pil numrerade listor
pil listor A B C
pil listor I II III
pil listor
 
Mer om stilmallar och listor under rubriken STYLESHEETS.

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska