© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 14
JavaScript klocka i textruta, på "lager" (och i statusbar)
>>>se även klocka 2
(tid och datum beror av inställningarna på din lokala dator) 

 
kod
&
förklaringar
längre
ned
  

 
PLACERA JavaScript-KODEN I HTMLSIDANS HEAD-DEL.

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--

iljclockstarted=0
//1
iljdone=0
//2
 
//
function iljcheck()
//3
{
//
if(iljclockstarted==0)
//
      {
//
      iljclockstarted=1
//
      iljclock()
//
      }
//
}
//
 
function iljclock()
//
{
//
var dag = new Date()
//4
var tim=dag.getHours()
//5
var min=dag.getMinutes()
//6
var sec=dag.getSeconds()
//7
 
if(tim<10)tim="0"+tim
//8
if(min<10)min="0"+min
//9
if(sec<10)sec="0"+sec
//10
 
window.status =tim+":"+min+":"+sec
//11
document.iljform.iljruta.value=tim+":"+min+":"+sec
//12
if(document.getElementById)
{document.getElementById('iljs').innerHTML=tim+":"+min+":"+sec}
iljtimer = setTimeout("iljclock()",1000)
//13
iljdone++
//14
if(iljdone==600)
//15
      {
      clearTimeout(iljtimer)
//16
      }
}
//
-->
</SCRIPT>
 
 
STARTA KLOCKAN MED ETT ANROP EFTER BODY ONLOAD:
 

<BODY ONLOAD="
iljcheck()">
 
 
PLACERA EN FORM MED EN TEXTRUTA PÅ HTML-SIDAN:
 

<FORM NAME="
iljform">
<INPUT NAME="
iljruta"
      SIZE="
8">
</FORM>
 
1 iljclockstarted håller reda på om timern startats och sätts när sidan laddas till 0
 
2
iljdone används för att reglera hur länge klockan ska gå och sätts till 0 när sidan laddas

3 funktionen
iljcheck() kollar om timern startats, om inte (dvs om iljclockstarted är lika med 0) anropas iljclock() som startar timern och iljclockstarted sätts då till 1 vilket gör det omöjligt att starta timern (klockan) mer än en gång (om man t ex låter klockan starta genom en klickning)

4 här får man fram aktuellt datum och tid

5 här får man fram timmarna

6 här får man fram minuterna
 
7 här får man fram sekunderna
 
8 om
tim är mindre än 10 läggs en nolla till framför siffran
 
9 om
min är mindre än 10 läggs en nolla till framför siffran
 
10 om
sec är mindre än 10 läggs en nolla till framför siffran
 
11 funktionen
iljclock() anropar sig själv med ett intervall av 1000 millisekunder
 
12 den här raden skriver timmar, minuter och sekunder i fönsterlisten; mellan siffrorna skrivs ett kolon (eller ev annat tecken som placeras mellan citationstecknen)
De följande två raderna (som båda innehåller getElementById) placerar klockan på ett lager som fått namnet iljs, t.ex.
<div id ="iljs" style="background-color:black;color:white"> </div>
 
13 den här raden skriver timmar, minuter och sekunder i en textruta som här fått namnet
iljruta och som finns på en FORM som fått namnet iljform

14 varje gång funktionen anropas ökar
iljdone med 1
 
15 om
iljdone är lika med 600 så ...
 
16 stoppas timern
 

 

Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
timer 2
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
JavaScript flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]
 
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska