©ilj@flowsim.se
LiSTOR/HTML på svenska
Onumrerade listor
Listtaggar - Unordered List (UL)
se även:
>>> numrerade listor OL-listor
>>> DL-listor

 
 • ett
 • två
 • tre
 • fyra

 

Så här skriver man för att skapa listor som ser ut som den här ovanför:
 
<UL>
    <LI>
ett </LI>
    <LI>
två </LI>
    <LI>
tre </LI>
    <LI>
fyra </LI>
</UL>
 

Onumrerade listor börjar alltså med <UL> och slutar med </UL>.
 
Stora eller små bokstäver spelar ingen roll; HTML-taggarna kan också se ut så här:
<ul>, </ul> och <li>
 
Man kan använda attributet TYPE för att bestämma hur varje post i listan ska markeras. Efter TYPE kan man använda disc, circle eller square
 
<UL TYPE ="
square">
 
<LI>
ett</LI>
<LI>
två </LI>
<LI>
tre </LI>
<LI>
fyra </LI>
<LI>
fem </LI>
<LI>
sex </LI>
 
</UL>

 
blir
 • ett
 • två
 • tre
 • fyra
 • fem
 • sex

 

 
<UL TYPE ="circle">
<LI>
ett</LI>
<LI>
två</LI>
</UL>

 
blir
 • ett
 • två

 

 
<UL TYPE ="disc">
<LI>
ett </LI>
<LI>
två</LI>
</UL>

 
blir
 • ett
 • två

 
Man kan använda egna bilder istället för disc, circle och square. Hur man gör då finns beskrivet under STYLESHEETS - listor/egna bilder.
 

 
 
Man kan använda stilmallar för att reglera listornas utseende. Följande stilmall gör så att alla OL-listor visas med typsnittet Arial eller sans-serif och skrivs kursivt:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

   
LI {font-family: arial, sans-serif;font-style:italic}
-->
</STYLE>

 
Mer om listor:
listor
onumrerade listor
numrerade listor
listor A B C
listor I II III
listor
DL-listor
 
Mer om stilmallar och listor under rubriken STYLESHEETS.
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska