©ilj@flowsim.se
LiSTOR
Onumrerade listor - med flera nivåer
Listtaggar - Unordered List (UL)
> exempel
> html-koden

 
  • xxxaaa
    1. yyy1
    2. yyy2
  • xxxbbb
  • xxxccc

 

Så här skriver man för att skapa listor som ser ut som den här ovanför:
 
<UL>
    <LI>
xxxaaa
      <OL>
         <LI>
yyy1 </LI>
         <LI>
yyy2 </LI>
      </OL>
    </LI>
    <LI>
xxxbbb </LI>
    <LI>
xxxccc </LI>
</UL>
 

En lista som placeras i en annan lista ska alltså placeras inne i en LI-tagg. I exemplet har en OL-lista placerats i UL-listans första LI-tagg.
 
Mer om listor:
listor
onumrerade listor
numrerade listor
listor A B C
listor I II III
dubbla listor
 
Om man vill bestämma lite mer i detalj hur den numrerade listan ska se ut kan man använda en stilmall. Allt om det under rubriken
STYLESHEETS
Man kan till exempel
använda egna bilder som markörer i listor.
 
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska