ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 15
stilmallar och formulär: TEXTAREA
 

Ner till texten!


 
Så här kan HTML-taggen för en TEXTAREA se ut:
 
<TEXTAREA COLS="20"
   ROWS="
10"
   NAME="
mintext"
   STYLE="
border-style:double;">
 
</TEXTAREA>

 
Exemplets TEXTAREA definieras med följande placerade efter STYLE
 
background-image:url('minbakgrund.gif');
color:black;
border-width:10px;
border-color:#bbff00;
padding:6px;
border-style:double;
font-weight:bold;
font-size:18px;
font-family:verdana,sans-serif

 
TEXTens utseende regleras alltså av:
font-weight:bold;
font-size:18px;
font-family:verdana,sans-serif;
color:black
 
TEXTAREAns yta:
background-image:url('minbakgrund.gif');
padding:6px;
 
TEXTAREAns ram:
border-width:10px;
border-color:#bbff00;
border-style:double;
 
 
Andra typer av ramar:
 
none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
 
border-style:ridge

 
border-style:dashed

 
border-style:dashed;border-color:black

 
border-style:dotted

 
border-style:dotted;border-color:black

 
border-style:inset

 
border-style:outset

 
border-style:groove

 
 
 
HTML/mer om formulär
 
FLER EXEMPEL PÅ STiLMALLAR:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd

 

 

 
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 10 maj 2004.

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska