ilj@flowsim.se
stylesheets/ stilmallar på svenska 10 - css
stilmallar och listor
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så här kan man skriva för att skapa en lista:
 
<UL>
<LI>
listor</LI>
<LI>
listor</LI>
</UL>
 
Resultatet ser ut så här:
 
 • listor
 • listor

 
Om man vill att alla listor på sidan ska förses med röd text och röda markeringar kan man använda en stilmall som reglerar det. HTML-taggarna kan då se ut t ex så här:
 
<UL>
<LI>
trollsländor</LI>
<LI>
fjärilar</LI>
<LI>
dagsländor</LI>
</UL>
 
Stilmallen som sätter färgen till röd kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
UL {color: red;}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir en lista med röda markeringar och röd text:


Alla listor på samma sida behöver inte ha samma färg; man kan använda listor av olika typer (CLASS). Så här kan HTML-taggarna för en lista av klassen bluetext se ut:
 
<UL CLASS="bluetext">
<LI>
listor</LI>
<LI>
listor</LI>
<LI>
listor</LI>
</UL>
 
Stilmallen som sätter färgen till blå kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
UL.bluetext {color: blue;}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir en lista med blå markeringar och blå text:

 • listor
 • listor
 • listor

Om man vill sätta typsnittet till Arial och låta varje post i listan markeras med en fyrkant kan stilmallen se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

UL.bluetext {color: blue;list-style-type:square;font-family:'Arial'}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir en lista som ser ut så här:
 • listor
 • listor
 • listor

Man kan använda andra markeringar än cirklar och fyrkanter; square i stilmallen här ovanför kan bytas ut mot:
 
disc - fylld cirkel
circle - cirkel
square - fylld fyrkant
decimal - arabiska siffror (1,2,3)
lower-roman - romerska siffror (i,ii,iii)
upper-roman - romerska siffor (I,II,III)
lower-alpha - bokstäver (a,b,c)
upper-alpha - bokstäver (A,B,C)
none - inga markeringar alls
 
En färg på markeringarna och en annan på texten? Så här kan en sådan stilmall se ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

UL.greytext {color:#666666;list-style-type:square;font-family:Arial}
LI.svartfyrkant {color: black;}
-->
</STYLE>

 
Själva listan ser ut så här:
 
<UL CLASS="greytext">
<LI CLASS="
svartfyrkant">listor</LI>
<LI CLASS="
svartfyrkant">listor</LI>
<LI CLASS="
svartfyrkant">listor</LI>
</UL>

 
Resultatet blir en lista med svarta fyrkanter och grå text:
 • listor
 • listor
 • listor

Olika färger på fyrkanterna i en och samma lista?
 
Så här kan stilmallen se ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

UL.greytext {color:#666666;list-style-type:square;font-family:Arial}
LI.roedfyrkant {color: #990000;}
LI.roedarefyrkant {color: #CC0000;}
LI.roedastfyrkant {color: #FF0000;}
-->
</STYLE>

 
Själva listan ser ut så här:
 
<UL CLASS="greytext">
<LI CLASS="
roedfyrkant">listor</LI>
<LI CLASS="
roedarefyrkant">listor</LI>
<LI CLASS="
roedastfyrkant">listor</LI>
</UL>
 
Och resultatet:
 • listor
 • listor
 • listor
 • listor
 • listor

Använd font-size om du vill reglera storleken på texten, t ex
 
UL.stortext {font-size: 30px;}
 
Använd background-color om du vill ha en bakgrundsfärg under texten, t ex
 
UL.stortextmedbakgr {font-size: 30px;background-color: #CCCCCC}
 
 •  listor
 •  listor
 •  listor
 •  listor
 •  listor


 
Hur man gör texten fet och kursiv? Se avsnitten om typsnitt och text under rubriken STYLESHEETS.
 
Mer om olika sorters listor finns under rubriken HTML
 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd

 

 

 

 
en linje
Sidan gjordes av
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 mars 2004.
 
May 17, 2000
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska