© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML: TABELLER 2 - fler tabell-exempel


 

 
  
TABELL 1
     
 
 
         

 

 
TABELL 2

 

 
      TABELL 3
TABELL 3
TABELL 3

 

 
TABELL 4  
   
 
           
   

 
en linje

 
TABELL-EXEMPEL MED KOD OCH FÖRKLARINGAR
 
TABELL 5

 
ETT TVÅ
TRE FYRA

 
Med hjälp av COLSPAN och ROWSPAN kan man få tabellceller att sträcka sig över flera kolumner resp rader.
 
Tabellcell ETT sträcker sig över två kolumner tack vare taggen
TD COLSPAN=2; tabellcell TVÅ sträcker sig över två rader tack vare taggen TD ROWSPAN=2:
 

<TABLE WIDTH="
200"
      BORDER="
1">
<TR>
<TD BGCOLOR="
red"
      COLSPAN="
2">ETT</TD>
<TD BGCOLOR="
red"
      ROWSPAN="
2">TVÅ</TD>
<TR>
<TD BGCOLOR="
red">TRE</TD>
<TD BGCOLOR="
black">FYRA</TD>
</TABLE>

 
en linje

 
TABELL 6

 
TABELL 6

 

 
Här är tre tabeller placerade inuti varandra. Så här ser det ut:

 

<TABLE WIDTH="
300"
      CELLPADDING="
6">
<TR>
<TD BGCOLOR="
black">
<TABLE BGCOLOR="
blue">
<TR>
<TD BGCOLOR="
blue"
      WIDTH="
280"
      ALIGN="
center">
<TABLE BGCOLOR="
red">
<TR>
<TD BGCOLOR="
red"
       WIDTH="
240"
      ALIGN="
center">
      
TABELL 6
</TD>
</TABLE>
</TD>
</TABLE>
</TD>
</TABLE>

 

 
en linje

 
TABELL 7
- OLIKA CELLPADDING I "EN OCH SAMMA" TABELL

 
den här tabellens CELLPADDING är satt till 0
den här tabellens CELLPADDING är satt till 20

 

 
Det här är en tabell som består av två celler. Tabellens
CELLPADDING (dvs utrymmet mellan cellram och innehåll) är satt till noll (CELLPADDING=0); normalt innebär det att tabellens samtliga celler saknar marginaler. I den första tabellens andra cell ligger ytterligare en tabell; den består av en (blå)cell och har CELLPADDING=20:
 

 

<TABLE BGCOLOR="
red"
       CELLPADDING="
0"
       WIDTH="
360">
<TR>
<TD BGCOLOR="
red" WIDTH="50%">
den här tabellens CELLPADDING är satt till 0
</TD>
<TD BGCOLOR="
red" WIDTH="50%">
      <TABLE BGCOLOR="
blue"
            CELLPADDING="
20">
            <TR>
            <TD BGCOLOR="
blue">
            
den här tabellens CELLPADDING är satt till 20
            </TD>
      </TABLE>
</TD>
</TABLE>

 

 
en linje

 
TABELL 8
- "TOMMA" TABELLCELLER

 
     
   
   
     

 

 
Koden ser likadan ut för alla de tolv celler som ingår i tabellen. Enda skillnaden är att de två osynliga cellerna i mittkolumnen inte innehåller något mellanslag - som man kan skriva &#160; eller &nbsp;.
(Tabellernas utseende skiljer sig en del åt mellan olika browsers!)

 
Om man alltså vill att en tabellcell som inte innehåller vare sig text eller bild ändå ska synas - med bakgrundsfärg och eventuell ram - kan man skriva så här:

 

<TABLE>
<TR>
      <TD BGCOLOR="
red">
      
&#160;
      
</TD>
</TABLE>

 
Man kan använda tabeller för att placera text och bilder på sidan; det fungerar i både äldre och nyare webbläsare. I nyare webbläsare (t ex Netscape 4.0+ och MIE 4.0+) kan man också använda stilmallar.
 
MER om TABELLER:
tabell - enklaste varianten
tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
tabell - rowspan el. rader som spänner över flera kolumner
tabeller 1
tabeller 3 - typ tidningssida
tabeller 3 - typ schema
 
en linje
 
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska