HTML på svenska

TABELLER - colspan

hur många kolumner spänner tabellcell 1 över & hur ser man det i HTML-koden?

1
tabellens återstående rader delas upp i tre kolumner
2 3 4
5 6 7

 
 
De HTML-taggar som behövs för att skapa tabellen här ovanför ser ut så här:
 
 
<TABLE>
 
<TR>
  <TD COLSPAN="3">1</TD>
<TR>
  <TD>2</TD>
  <TD>3</TD>
  <TD>4</TD>
<TR>
  <TD>5</TD>
  <TD>6</TD>
  <TD>7</TD>
 
</TABLE>
 
 

 
Tabeller börjar med taggen
 
<TABLE>
 
och slutar med
 
</TABLE>.
 
<TR> betyder tabellrad.
 
På varje rad finns en eller flera kolumner - varje post i tabellen börjar med taggen
 
<TD>
 
och slutar med
 
</TD>
 
Efter COLSPAN anger man hur många kolumner en tabellcell ska spänna över.
 

1

2

3
4
5 6 7

 
 
HTML-koden till tabellen här ovanför ser ut så här:
 
<TABLE>
 
<TR>
 
  <TD>1</TD>
  <TD>2</TD>
  <TD>3</TD>
 
<TR>
 
  <TD COLSPAN="3">4</TD>
 
<TR>
 
  <TD>5</TD>
  <TD>6</TD>
  <TD>7</TD>
 
</TABLE>

 
 

1

2

3
4 5
6 7 8

 
 
HTML-koden till tabellen här ovanför ser ut så här:
 
<TABLE>
 
<TR>
 
  <TD>1</TD>
  <TD>2</TD>
  <TD>3</TD>
 
<TR>
 
  <TD COLSPAN="2">4</TD>
  <TD>5</TD>
 
<TR>
 
  <TD>6</TD>
  <TD>7</TD>
  <TD>8</TD>
 
</TABLE>

 
Mer om tabeller hittar du i menyn till vänster.
 
MER om TABELLER:
tabell - enklaste varianten
tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
tabell - rowspan el. rader som spänner över flera kolumner
tabeller 1
tabeller 2
tabeller 3 - typ tidningssida
tabeller 3 - typ schema
 
Om man vill bestämma lite mer i detalj hur tabeller ska se ut kan man använda en stilmall. Allt om det under STYLESHEETS

en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 14 oktober 2004.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska