©ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML på svenska: TABELLER 1


 

bild av en tabell med två kolumner o två rader
 
mer om tabeller längre ner


  
  
<TABLE>
<TR>
<TD> </TD>
</TABLE>

 
TABELL 1 - en tabell med bara en cell (en TD):

 
Det här är en tabell. Den är 240 pixel bred. Den består av endast en cell (TD). Den är placerad mitt på sidan.Den kod som behövs för att skapa en sådan här tabell är:
 

<TABLE WIDTH= "
240">
<TR>
<TD>
Det här är en tabell. Den är 240 pixel... </TD>
</TABLE>

 
Om man vill placera den mitt på sidan kan man använda CENTER-taggar eller DIV ALIGN, så här:
 

<DIV ALIGN = "
center">
<TABLE WIDTH= "
240">
<TR>
<TD>
Det här är en tabell. Den är 240 pixel...
</TABLE>
</DIV>
 
Om man vill ha en tabell med en 2 pixel bred ram kan man skriva så här:
 

<TABLE BORDER= "
2">
<TR>
<TD>
text </TD>
</TABLE>

 
text

 

 
en fyrkant
 

TABELL 2 - en tabell med två celler (TD) och en rubrik CAPTION

TABELL 2 CAPTION
cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2
Här är koden för den tvåspaltiga tabellen ovan:
 

<DIV ALIGN = "
center">1
<TABLE WIDTH= "
400">2
<CAPTION ALIGN= "
bottom">TABELL2 CAPTION</CAPTION>3
<TR>
<TD BGCOLOR ="
red"
      WIDTH = "
50%">4 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1 cell1
</TD>
<TD BGCOLOR = "
blue"> cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2 cell2
</TD>
</TABLE>
</DIV>

 

 
1 om man vill placera något mitt på en sida kan man placera det mellan CENTER-taggar eller använda DIV ALIGN ="center".
DIV ALIGN ="right" placerar tabellen till höger på sidan.
 
2 den här tabellens bredd blir 400 pixel
 
3 rubriker placeras mellan CAPTION-taggar, ALIGN = bottom placerar rubriken under tabellen och ALIGN = top placerar den över tabellen.
ALIGN som attribut till CAPTION kan komma att upphöra att fungera i framtida webbläsare.
 
4 den första (röda) cellens bredd (TD) sätts här till 50% av tabellens totala bredd
 
Sluttaggen
</TD> kan utelämnas.
 
en fyrkant
 
TABELL 3: en tabell med fyra celler, två rader
  och en ram
-
TR (ny tabellrad) och BORDER
 
TABELL 3 CAPTION
flowsim: first cell
flowsim: first cell
flowsim: second cell
flowsim: second cell
flowsim: third cell
flowsim: third cell
flowsim: fourth cell
flowsim: fourth cell


<CENTER>
<TABLE WIDTH= "
400"
      BORDER ="
1">
<CAPTION ALIGN= "
top">TABELL 3 CAPTION</CAPTION>
<TR>
<TD BGCOLOR ="
red"
      WIDTH = "
50%">
flowsim: first cell<BR> flowsim: first cell
</TD>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim: second cell<BR> flowsim: second cell
</TD>
<TR>1
<TD BGCOLOR ="
red"
      WIDTH = "
50%">
flowsim: third cell<BR> flowsim: third cell
</TD>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim: fourth cell<BR> flowsim: fourth cell
</TD>
</TABLE>
</CENTER>

 
1 tabellrad

 
en fyrkant
 
Det här är en enspaltig tabell med BORDER satt till 10.

 
en fyrkant
 

TABELLER: cellspacing (utrymme mellan tabellceller).
 
det översta exemplet<TABLE CELLSPACING = "0">
det undre exemplet <TABLE CELLSPACING = "20">
 
flowsim flowsim
flowsim flowsim

 
flowsim flowsim
flowsim flowsim

 
en fyrkant
 

TABELLER: cellpadding (utrymme mellan cellens innehåll och dess ram)

det översta exemplet<TABLE CELLPADDING = "0">
det undre exemplet <TABLE CELLPADDING = "20">
flowsim flowsim

flowsim flowsim

 
en fyrkant
 
TABELL 4: TD ROWSPAN - hur många rader en cell spänner över
 
TABELL 4: ROWSPAN
flowsim flowsim
flowsim


<CENTER>
<TABLE WIDTH= "
400"
      BORDER ="
1">
<CAPTION ALIGN= "
top">TABELL 4: ROWSPAN</CAPTION>
<TD BGCOLOR ="
red"
      WIDTH = "
50%"
      ROWSPAN = "
2">
flowsim
</TD>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim
</TD>
<TR>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim
</TD>
</TABLE>
</CENTER>

 
en fyrkant
 
TABELL 5: TD COLSPAN - hur många kolumner en cell spänner över
 
TABELL 5: COLSPAN
flowsim
flowsim flowsim


<CENTER>
<TABLE WIDTH= "
400"
      BORDER ="
1">
<CAPTION ALIGN= "
top">TABELL 5: COLSPAN</CAPTION>
<TR>
<TD BGCOLOR ="
red"
      COLSPAN = "
2">
flowsim
</TD>
<TR>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim
</TD>
<TD BGCOLOR = "
blue"> flowsim
</TD>
</TABLE>
</CENTER>

 
en fyrkant
 
TABELLER: hur man placerar cellinnehållet (text el bild) horisontellt
 <TD ALIGN="left|center|right">

<TD ALIGN ="left"> <TD ALIGN ="center"> <TD ALIGN ="right">
flowsim flowsim flowsim
ilj ilj ilj

 
en fyrkant
 
TABELLER: hur man placerar cellinnehållet (text el bild) vertikalt:
 <TD VALIGN="top|middle|bottom">
 
<TD VALIGN = "bottom"> <TD VALIGN = "middle"> <TD VALIGN = "top">
 flowsim flowsim flowsim
  

 
MER om TABELLER:
tabell - enklaste varianten
tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
tabell - rowspan el. rader som spänner över flera kolumner
tabeller 2
tabeller 3 - typ tidningssida
tabeller 3 - typ schema
 
Under STYLESHEETS finns exempel på hur man använder tabeller tillsammans med stilmallar.
 

 
en linje
 
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se HTML på svenska