© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
BLANDADE TAGGAR 3

(inom parentes sådant som inte behöver anges:
parentestecknen skall alltså inte vara med i koden
tecknet
| betyder här "eller" och skall inte heller det vara med i koden)
 
TABLE
TABELLTAGGAR
 
<TABLE (WIDTH = "pixel|procent")
(
BORDER ="pixel1")
(
ALIGN ="left|center|right2")
(
CELLSPACING ="pixel3")
(
CELLPADDING ="pixel4")>
(<CAPTION ALIGN ="top|bottom5"> rubrik </CAPTION>)
<TR
6(VALIGN ="top|middle|bottom")
(
ALIGN ="left|center|right")>
<TD
(WIDTH ="pixel7")
(
HEIGHT ="pixel8")
(
COLSPAN ="antal9")
(
ROWSPAN ="antal10")
(
VALIGN ="top|middle|bottom11")
(
ALIGN ="left|center|right12")>(</TD>)
</TABLE>

Glöm inte sluttaggen
</TABLE>!
 
1 tabellens ramtjocklek i pixel, en nolla här tar bort ramen
2 placering i horisontalled
3 tomrum mellan den olika cellerna i tabellen
4 tomrum mellan cellväggarna och innehållet
5 rubrik, över eller under
6 ny tabellrad
7 tabellcells bredd i pixel (förutom ev cellpadding)
8 tabellcells höjd i pixel (förutom ev cellpadding)
9 antal kolumner cellen skall spänna över
10 antal rader cellen skall spänna över
11 placering av cellinnehållet i vertikalled
12 placering av cellinnehållet i horisontalled
 
Exempel på tabeller finns under
MER om TABELLER:
tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
tabell - colspan el. rader som spänner över flera kolumner
tabeller 1
tabeller 2
tabeller 3 - typ tidningssida
tabeller 3 - typ schema
 
DYNAMISKA TABELLER
Med hjälp av javascript kan man skapa tabeller som anpassar sig efter aktuellt innehåll. Mer om det finns här.
 
HR
LINJER
 


<HR (WIDTH = "pixel|procent1")
(
SIZE ="pixel2")
(
ALIGN ="left|center|right3")
(
NOSHADE 4)>
 
1 linjens bredd i procent eller pixel
2 tjocklek
3 placering i horisontalled
4 se exempel nedan
 
Exempel1 (<HR>):

Exempel2 (<HR NOSHADE>):
Exempel3 (<HR SIZE ="5">):
I nyare webbläsare kan man använda stylesheets för att reglera HR-taggens utseende.
 
BR
NY RAD
 
<BR (CLEAR = "left|right|all|none")>
 
<BR>
tvingar fram ny rad
 
EXEMPEL 1a (bilden placeras till vänster om texten med taggen <IMG ALIGN = "left">)

flowsim flowsim flowsim
<BR>
flowsim flowsim flowsim
<BR>
flowsim flowsim flowsim
<BR>
flowsim flowsim flowsim ...
 
EXEMPEL 1b
flowsim flowsim flowsim
<BR CLEAR ="left">
flowsim flowsim flowsim<BR>
flowsim flowsim flowsim
<BR>
flowsim flowsim flowsim ...
 
 
CLEAR kan ersättas av/ kompletteras med ett stylesheet. Stylesheet fungerar i nyare webbläsare (t ex N och MIE fr o m version 4).

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska