©ilj@flowsim.se
LiSTOR i LiSTOR
Onumrerade listor med flera nivåer
Unordered List (UL)

 

 

Så här skriver man för att skapa en lista som ser ut som den här ovanför:
 
<UL>
    <LI>
insekter
      <UL>
         <LI>
skalbaggar
            <UL>
               <li>
pälsängrar </li>
            </UL>
         </LI>

         <LI>
fjärilar </LI>
      </UL>
    </LI>
    <LI>
spindeldjur
      <UL>
         <LI>
kvalster
            <UL>
               <li>
fästingar </li>
            </UL>
         </LI>
      </UL>
</UL>
 

En lista som placeras i en annan lista ska alltså placeras inne i en LI-tagg.
 
Mer om listor:
listor
onumrerade listor
numrerade listor
listor A B C
listor I II III
dubbla listor
 
Om man vill bestämma lite mer i detalj hur den numrerade listan ska se ut kan man använda en stilmall. Allt om det under rubriken
STYLESHEETS
Man kan till exempel
använda egna bilder som markörer i listor.
 
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska