javascript på svenska

 
JavaScript på svenska

javascript på svenskacirka 100 olika skriptexempel med lättfattliga och ingående förklaringar
javascript på svenskaalla skript går att måla och kopiera
javascript på svenskaskripten är skrivna på ett så enkelt sätt som möjligt; de är därför lätta att förstå och därmed enkla att göra ändringar i
javascript på svenskaflowsims sidor om JavaScript är helt gratis att använda

"bra skola, kryddad med snygga exempel" "utmärkt och smart"
 
Internetguiden nr 9 2000

På Göteborgsföretaget Flowsims webbplats finns en hel kurs i html, JavaScript, stilmallar och annat som man behöver för att göra egna webbsidor. Här förklaras enkelt och pedagogiskt vad html, css med mera är.
 
Tidningen Ny Teknik, 27/1 2000
javascript på svenska
 
Här följer något om innehållet på flowsims sidor om JavaScript på svenska. Länkarna leder till huvudsidan som öppnas i ett nytt fönster. Klicka på JAVASCRIPT när fönstret öppnats.
 

 
1 MINIMANUAL
lite grundläggande saker som man måste veta
Var på sidan placerar man JavaScript?
Hur kollar man vilken webbläsare som används?
Funktioner - vad är det och hur anropar man en funktion? mm
 
2 MINIMANUAL
om det inte fungerar
Om att tolka felmeddelanden: vad betyder t ex "unterminated literal string" och hur ska citationstecken och parenteser egentligen användas?
 
3
JavaScript alert
Om hur man gör för att visa en JavaScript alert (meddelandefönster) och något om onClick - onMouseOver - onMouseOut.
 
4
JavaScript date
Den enklaste och snabbaste sättet att skriva ut dagens datum på hemsidan är att använda JavaScript.
 
5
JavaScript scroll
Man kan använda JavaScript för att scrolla en sida automatiskt; här visas hur det går till.
 
8
JavaScript och formulär
Snabbt och enkelt kan man "bläddra" mellan olika texter om man låter dem visas i en t.ex. TEXTAREA i stället för direkt på sidan.
 
9
JavaScript onLoad
Det här exemplet visar en JavaScript alert när sidan laddats.
 
11
JavaScript lastModified
I stället för att använda onödigt tidskrävande Server Side Includes kan man använda JavaScript för att skriva ut det datum då sidan senast ändrades.
 
12
JavaScript onMouseOver
Det här exemplet handlar om det som de flesta frågor till oss handlar om: hur visar man en ny bild när muspekaren förs över en bild? Hur gör man en meny som ändrar utseende när man för muspekaren över den.
 
12b
JavaScript onMouseOver
12c
JavaScript onMouseOver
12d
JavaScript onMouseOver
 
14
JavaScript getTime()
Enklaste sättet att placera en klocka på hemsidan är definitivt att använda JavaScript.
 
15
JavaScript history
JavaScript history håller reda på tidigare besökta sidor.
 
16
JavaScript onChange
Varför inte låta besökaren välja vilka bilder han/hon vill se genom att klicka på bildnamnet i en rullgardinsmeny?
 
18
JavaScript setTimeout()
Hur man kan använda Javascript för att skapa en animation som besökaren kan starta och stoppa när han/hon vill.
 
24
JavaScript confirm
Det här exemplet visar en JavaScript confirm med två knappar (OK- resp AVBRYT-knapp).
 
26
JavaScript window.open
Det här exemplet svarar på en av de vanligaste frågorna: hur öppnar man nya fönster med hjälp av JavaScript?
 
27
JavaScript prompt
Man kan använda en JavaScript prompt om man t ex vill att hemsidans besökare ska fylla i någon uppgift innan man bestämmer vilken sida som ska laddas.
 
JavaScript setTimeout()
Om att använda Javascript för att skapa en animation som "rör sig" över sidan.
 
31
JavaScript location
Hur man kan använda JavaScript för att automatiskt ladda nya sidor.
 
 UPP IGEN!
upp igen
 
© I Ljungström, flowsim AB