© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 27
JavaScript prompt()
- alert eller meddelandefönster där man uppmanas fylla i en textruta
- kod och förklaringar nedanför exemplet


klicka
här
för att visa
en
JavaScript prompt
!
  
En klickning på
 
<A HREF = "#"
ONCLICK="
iljprompt();return false">
PROMPT</A>
 
anropar funktionen (placera den mellan
SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUL 1 lite grunder); om radbrytningen se fotnoterna!
 

function iljprompt()
{
backpict = new Array()
backpict[1]='bildfil1'
backpict[2]='bildfil2'
iljpromptback=prompt('Välj bakgrundsbild 1 eller 2
1','12')3
if(iljpromptback)
4
{
iljpromptnamn=prompt('Fyll i ditt namn
1','anonymous2')5
if(iljpromptnamn)
6
{
iljhtmlwin=window.open('','','width=250,height=250')
7
iljhtmlwin.document.open()
iljhtmlwin.document.write("<BODY BACKGROUND="
+backpict[iljpromptback]+"><FORM>HEJ"+iljpromptnamn
+"<INPUT TYPE = 'button'VALUE= 'close'onClick='self.close()'></FORM>")
8
iljhtmlwin.document.close()
}
}
}
 
1 inom första paret citationstecken skriver man den text som ska stå direkt på prompt-fönstret
 
2 här skriver man text som ska stå i textrutan - om man vill att textrutan ska vara tom kan man låta det vara tomt mellan de här citationstecknen
 
3 första prompt-fönstret som öppnas direkt när man klickar på "länken" - texten fr o m
iljpromptback= t o m parentestecket före fotnotstrean ska stå på en rad - iljpromptback sätts här till den siffra man valt i prompten
 
4 if-satsen kollar om man klickat på OK-knappen och något skrivits i rutan i första promptfönstret och visar, om så är fallet, den andra prompten
 
5 andra prompten som alltså visas endast om man klickat på OK på den första - en rad fr o m
iljpromptnamn= t o m parentestecknet före fotnotsfemman
 
6 if-satsen kollar om man klickat på OK-knappen och något skrivits i rutan i andra promptfönstret och öppnar, om så är fallet, ett nytt fönster
 
7 den här raden öppnar det nya fönstret och bestämmer hur det ska se ut mm - mer om detta under 26 öppna nytt fönster
 
8 på den här raden (fr o m
iljhtmlwin.document.write) bestämmer man vad som ska skrivas på den nya sidan - som jag skrivit koden här ska det mellan den tredje och fjärde krullparentesen från slutet finnas endast fyra rader som alla börjar med iljhtmlwin.
Lämpliga ställen att börja på ny rad är annars omedelbart före eller efter plustecknen (som kopplar samman textsträng och variabler). Allt som ska återges "ordagrant" på den nya sidan placeras mellan citationstecken.
 
Fotnoterna ska förstås inte vara med i koden.
 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj

 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se/
JavaScript på svenska