© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 16
Javascript onchange
JavaScript dynamic images onChange


Klicka på pilen i listan och välj en bild!
(bilderna kommer från Paint Shop Pro 5)

 
bilder
 

 
 
Placera javascript-koden i
HEAD-delen i vanlig ordning (se MINIMANUAL 1 lite grunder).
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--

if(document.images)
{
bild = new Array()
for(i=0;i<7;i++)
//1
      {
      bild[i] = new Image()
//2
      bild[i].src = "iljbild" + i + ".gif"
//3
      }
}
function iljval()
{
if(document.images)
      {
      valdbild
4=document.fargform5.farg6.options[document.
fargform
5.farg6.selectedIndex].text.charAt(5)7
      document.iljswitch
8.src = "iljbild"+valdbild4+".gif"
      }
}
window.onerror = null;
9
//
-->
</SCRIPT>

 
Placera resten mellan
BODY-taggarna:
 
<FORM NAME ="fargform">5
<SELECT NAME = "
farg"6
SIZE = "
8"
onChange = "iljval()">10
<OPTION>
bild 1
<OPTION>
bild 2
<OPTION>
bild 3
<OPTION>
bild 4
<OPTION>
bild 5
<OPTION>
bild 6
<OPTION>
bild 7
</SELECT>
</FORM>

 
Placera en bild någonstans:
 
<IMG NAME = "iljswitch"8
SRC= "
bildfil"11
WIDTH = "
pixel"
HEIGHT = "
pixel">
 
Glöm inte att ta bort alla fotnoter om du kopierar koden!
 
1 siffran måste förstås anpassas efter antalet bilder (i exemplet 7 eftersom antalet bilder är sju); den här första biten av koden förladdar de bilder som kommer att användas.
 
2 skapar nya bilder
 
3 här talar man om vilka bildfiler som skall användas, i exemplet heter filerna
iljbild0.gif, iljbild1.gif etc, i ger alltså siffran medan iljbild och .gif
 
4 valdbild sätts här till sjätte tecknet i det bildnamn man klickat på och som är markerat med avvikande färg i
SELECT-listan, i exemplet är det alltså slutsiffran (det enda som skiljer bildernas namn åt)
 
5 ge
FORMen ett namn vilket som helst
 
6 ge
SELECT-listan ett namn vilket som helst
 
7 5 betyder: tecken nummer sex (första tecknet = 0) i ordningen i det bildnamn som är markerat i
SELECT-listan. Om man till exempel valt att titta på bild 3 så blir valdbild = 3 och ger alltså på nästa rad siffran mellan iljbild och .gif i bildfilens namn
 
8 ge bilden (
IMG) ett namn vilket som helst
I stället för att använda NAME kan man byta ut raden
document.iljswitch.src
mot
document.images[i].src
där i byts mot en 0 om bildplatsens IMG-tagg är den första IMG-taggen på sidan, mot en 1 om bildplatsens IMG-tagg är den adnra IMG-taggen på sidan etc.
 
9 tar hand om eventuella JavaScript-felmeddlanden
 
10 här anropas funktionen
 
11 den bild som skall visas från början

 

 
Här är hela koden utan fotnoter.
  • ersätt iljbild med namnet på de bildfiler du tänker använda.
  • för att koden ska fungera måste bildfilernas namn vara av samma typ som i exemplet, dvs det enda som skiljer namnen åt är en siffra, tex bild0.gif, bild2.gif etc.
  • använder du jpg-bilder måste du också byta ut gif mot jpg. fyll i bildernas bredd och höjd.
  • siffran 5 efter charAt måste ändras om du ändrar orden i rullgardinsmenyn


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
TYPE="text/javascript">
<!--
if(document.images)
{
bild = new Array()
for(i=0;i<7;i++)
{
bild[i] = new Image()
bild[i].src = "iljbild" + i + ".gif"
}
}
function iljval()
{
if(document.images)
{
valdbild=document.fargform.farg.options[document. fargform.farg.selectedIndex].text.charAt(5)
document.iljswitch.src = "iljbild"+valdbild+".gif"
}
}
window.onerror = null;
//-->
</SCRIPT>
<FORM NAME ="fargform">
<SELECT NAME = "farg"
SIZE = "8"
onChange = "iljval()">
<OPTION>bild 1
<OPTION>bild 2
<OPTION>bild 3
<OPTION SELECTED>bild 4
<OPTION>bild 5
<OPTION>bild 6
<OPTION>bild 7
</SELECT>
</FORM>
<IMG NAME = "iljswitch"
SRC= "bildfil"
WIDTH = "60"
HEIGHT = "60">
 
Om FORM och SELECT se HTML:forms/e-postfomulär.
 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska