© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 12c
JavaScript onMouseOver och JavaScript onMouseOut
 

 
TRE BILDER - DEN TREDJE VISAS BARA VID VAR FEMTE ONMOUSEOVER PÅ JÄMNA DAGAR.
- det datum som används är din dators datum

 
 
 
 
 
 
 

 
PLACERA FÖLJANDE DÄR BILDEN SKA VARA:

<A HREF = "ilj@flowsim.se"
     onMouseOver = "iljswtch2(1,1)"
1
     onMouseOut = "iljswtch2(0,0)">
2
<IMG NAME = "switch1"
3
     SRC= "bildfil"
4
     WIDTH = "pixel"
     HEIGHT = "pixel"
     BORDER = "0"></A>

 
Byt ut min e-postadress, ersätt bildfil med namnet på den fil du tänker använda, ersätt pixel med bildens bredd resp höjd och ta bort alla fotnoter här ovanför.
 
RESTEN AV KODEN PLACERAS I HEAD-DELEN (se MINIMANUAL 1 lite grunder):

 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
      TYPE="text/javascript">
<!--
if(document.images)
//5
{
bild = new Array()
bild[0]= new Image()
bild[1]= new Image()
bild[2]= new Image()
bild[0].src= "bildfil"
//6
bild[1].src= "bildfil"//7
bild[2].src= "bild för jämna dagar"
}

iljover=0
//8
function iljswtch2(nummer,inb)
{
if(document.images)
{
if(inb==1)
//9
      {
      iljover = iljover+1
//10
      }
document.switch1.src = bild[nummer].src
//3,11
datum= new Date() //12
dag=datum.getDate() //13
if((iljover==5)&&(dag%2==0)) //14
      {
      document.switch1.src = bild[2].src
//3,15
      iljover=0 //16
      }
}
}
//-->
</SCRIPT>

 
1 här anropas funktionen iljswtch2() med argumenten 1 (nummer) och 1 (inb,som talar om att det är en mouseover och inte en mouseout)

2 här anropas funktionen iljswtch2() med argumenten 0 (nummer) och 0 (inb,som talar om att det är en mouseout)

3 ge bilden ett namn vilket som helst

4 den bild som visas när sidan laddas, innan någon mouseover ägt rum

5 här följer förladdningen av bilderna - man kan förstås "förladda" även den tredje bilden

6 bilden som ska visas vid onmouseout

7 bilden som ska visas vid onmouseover

8 iljover håller reda på hur många gånger onMouseOver ägt rum, här sätts iljover till att börja med till 0

9 om inb är lika med 1, dvs om en mouseover ägt rum så...

10 räknas iljover upp med 1

11 här sker den "normala" bildväxlingen men...

12 här får man fram dagens datum och ...

13 här dagens nummer och ...

14 om dagens datum är jämnt delbart med 2 och iljover är lika med 5, dvs efter fem mouseover så...

15 visas den tredje bilden och ...

16 iljover sätts till 0 igen

 
Glöm inte att ta bort fotnoterna i IMG-taggen!
 

 
Istället för att använda IMG-taggens NAME-attribut för att identifiera bildplatsen kan man byta ut raderna
 
document.switch1.src
 
mot
 
document.images[i].src
 
Om bilden som ska bytas är den första på sidan ska i bytas ut mot 0, om bilden är sidans andra bild ska i bytas ut mot 1 etc. Gör man på det här sättet kan NAME="switch1" plockas bort.

 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
JavaScript på svenska