© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 18
JavaScript animation
Andra animationer, bl.a.
>>>animation som rör sig över sidan 
javascriptanimation
 
starta!
  
Placera scriptet i
HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder).
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

anropad = 0
//1
function iljtest()
{
if((anropad == 0) && (document.images))
{
iljimage()
anropad = 1
}
}
 
if(document.images)
{
i = 0
//2
j = 0
//3
bild = new Array()
bild[0]= new Image()
bild[1]= new Image()
bild[2]= new Image()
 
bild[0].src= "första bildfilens namn"
bild[1].src= "andra bildfilens namn"
bild[2].src= " tredje bildfilens namn"
}
function iljimage()
{
document.iljbild.src = bild[i].src
//4
iljtimer = setTimeout("iljimage()",500)
//5
i++
//6
if(i==bild.length)
//7
{
i=0
j=j+1
//8
}
if(j==50)
//9
{
clearTimeout(iljtimer)
//10
anropad = 0
j=0
}
}
//
-->
</SCRIPT>

 
<IMG NAME = "iljbild" 4
SRC= "
första bildfilens namn"
WIDTH = "
pixel"
HEIGHT = "
pixel">
 
<A HREF = "
URL"
onMouseOver = "
iljtest()"> 11 START </A>
 
1 anropad används för att hålla reda på om animationen startats
 
2
i används för att hålla reda på vilken bild som ska visas
 
3
j håller reda på hur många gånger bildvisningen börjat om från början
 
4 ge bilden ett namn vilket som helst
 
5 millisekunder - hur ofta funktionen anropas (i exemplet hur ofta bilderna växlas och alltså hur snabbt figuren "rör sig")
 
6 här räknas
i upp med 1
 
7 när sista bilden visats ...
 
8 och animationen startar om från första bilden räknas
j upp med 1
 
9 när
j är lika med 50 så...
 
10 stoppas timern och
anropad och j sätts till 0 igen - animationen kan alltså startas på nytt med en mouseover
 
11 här anropas
iljtest()
 
Glöm inte att ta bort fotnoterna om du kopierar koden!
 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
JavaScript flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska