ilj@flowsim.se
- stylesheets/ stilmallar på svenska 12 - css
 stilmallar och tabeller
 
 
 
1 2 3
4 5 6


 
 
 
 
 

 
Så här kan man skriva för att skapa en tabell:
 
<TABLE BORDER="1">
<TR>
<TD>
tabeller</TD>
<TD>
tabeller</TD>
</TABLE>

 
Resultatet ser ut så här:
 
tabeller tabeller

 
Om man vill bestämma hur mycket tomrum som ska omge text eller bilder som placeras i tabellen kan man använda attributet CELLPADDING (dvs, skriva t ex <TABLE CELLPADDING="20">), men man kan också använda en stilmall. Så här kan en stilmall som sätter tabellernas padding till 20 pixel se ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
TABLE {padding: 20px;}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir tabeller där tomrummet mellan texten och tabellcellens ram är 20 pixel:

tabeller tabeller

 
En stilmall som sätter varje tabellcells bakgrundsfärg till röd kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
TD {background-color: red;}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir tabeller med röda tabellceller:

tabeller tabeller tabeller

Alla tabellceller på samma sida behöver inte ha samma bakgrundsfärg; man kan använda tabellceller av olika typer (CLASS). Så här kan HTML-taggarna för en tabell med tabellceller av olika klasser tabell2 och tabell3 se ut:
 
<TABLE>
<TR>
<TD CLASS="
tabell2">tabeller</TD>
<TD CLASS="
tabell3">tabeller</TD>
<TD CLASS="
tabell2">tabeller</TD>
</TABLE>
 
En stilmall som bestämmer de olika tabellcellernas bakgrundsfärg kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
TD.tabell2 {background-color: #333333;}
TD.tabell3 {background-color: #000000;}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir tabeller med grå eller svarta tabellceller:

tabeller tabeller tabeller

 
Här är en stilmall som sätter de olika tabellcellernas bakgrundsfärg, ser till att texten skrivs i vitt och i typsnittet Verdana samt förser tabellcellerna med en padding på 20 pixel:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
TABLE.tabell4{padding: 20px;}
TD.greycell {background-color:#666666;font-family:verdana;color:white;}
TD.blackcell {background-color:#000000;font-family:verdana;color:white}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir tabeller med grå eller svarta tabellceller med vit text:
tabeller tabeller tabeller

 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd

 

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 mars 2004.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska