© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 41
JavaScript onMouseOver & JavaScript onMouseOut/ animation


 
PÅ MÅNDAGAR STARTAS EN ANIMATION NÄR MUSPEKAREN FÖRS ÖVER BILDEN.PLACERA EN BILD PÅ HTML-SIDAN MED HJÄLP AV FÖLJANDE TAGGAR:


<A HREF = "
URL"
     onMouseOver = "
iljswtch2(1)"1
     onMouseOut = "
iljswtch2(0)">2
<IMG NAME = "
iljswitch" 3
     SRC= "
bildfil"4
     WIDTH = "
pixel"
     HEIGHT = "
pixel"
     BORDER = "
0"></A>
 
Placera följande JavaScriptkod i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder). Första delen av koden förladdar bilderna:
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

if(document.images)
//5
{
i=0
j=0
anropad=0
bild = new Array()
bild[0]= new Image()
bild[1]= new Image()
bild[2]=new Image()
bild[3]=new Image()
//etc
bild[0].src= "bildfil 1"
bild[1].src= "bildfil 2"
bild[2].src= "bildfil 3"
bild[3].src= "bildfil 4"
//etc
}
function iljswtch2(nummer)
//6
{
if(document.images)
//7
   {
      var datum=new Date()
//8
      var dag=datum.getDay()
//9
      if(dag!=1)
//10
      {
      document.iljswitch
3.src = bild[nummer].src//11
      }
      else
      {
      test()
//12
      }
   }
}
function test()
{
if(anropad == 0)
   {
      anropad = 1
      iljanim2()
   }
}
function iljanim2()
{
document.iljswitch.src = bild[i].src
iljtimer = setTimeout("iljanim2()",250)
//13
i++
if(i==bild.length)
//14
   {
   i=0
   j=j+1
   }
if(j==50)
//15
   {
   clearTimeout(iljtimer)
   anropad = 0
   j=0
   }
} //
-->
</SCRIPT>
 
Om du kopierar koden - glöm inte att ta bort alla fotnoter!
 
1 här anropas funktionen
iljswtch2(); ettan inom parentes kommer in i funktionen som nummer och talar alltså om att bild[1] ska visas
 
2 här anropas funktionen
iljswtch2() nollan inom parentes kommer in i funktionen som nummer och talar alltså om att bild[0] ska visas
 
3 ge bilden ett namn vilket som helst
 
4 den bild som visas när sidan laddas, innan någon mouseover ägt rum
 
5 Den här första delen av koden skapar en array med de bilder man tänker använda och den laddar också ner bilderna. Om man låter sidan ladda klart innan man för muspekaren över bilden byts bilden/ startar animationen alltså direkt.
I övrigt sätts här några variabler som ska hålla reda på vilken animationsbild som ska visas (
i) och hur många gånger animationen ska köras (j). anropad används för att se till att timern/ animation startas bara en gång.
 
6 den här funktionen anropas alltså vid varje mouseover och mouseout; vilken bild som ska visas bestäms av den siffra som kommer in från anropet
 
7 även här bör man ha villkoret att ingenting händer om inte browsern klarar av det, annars får de som använder t ex MIE 3 ett felmeddelande när muspekaren förs över bilden
 
8 här får man fram datum och tid och ...
 
9 ur det får man fram en siffra som talar om vilken veckodag det är; 1 betyder måndag, 2 tisdag etc. Tittar man på sidan en tisdag sätts alltså variabeln
dag till 2.
(Eftersom de är deklarerade med hjälp av
var är både datum och dag här lokala variabler; det betyder att de är bortglömda så snart koden i funktionen utförts.)
 
10 if-satsen kan läsas "om variabeln
dag inte är lika med 1", dvs om det inte är måndag så ska nästa rad utföras...
 
11 här sker den "normala" bildväxlingen alla dagar utom måndagar
 
12 annars, dvs om variabeln
dag är lika med 1, dvs om det är måndag så ...
 
13 anropas funktionen
test() och om animationen inte redan startats så gör den det
 
Resten av koden är i princip densamma som under JavaScript 18 images/ animation. Vad man kan behöva ändra är
 
14 den här raden gör att funktionen
iljanim2 anropar sig själv och att bilderna byts med ett intervall av 250 millisekunder; ett mindre tal får alltså figuren att "röra sig" snabbare
 
15 den här siffran måste man förstås anpassa till antalet bilder man använder
 
16 den här siffran reglerar hur länge animationen håller på
 

 

 

 
Istället för att använda IMG-taggens NAME-attribut för att identifiera bildplatsen kan man byta ut raderna
 
document.iljswitch.src
 
mot
 
document.images[i].src
 
Om bilden som ska bytas är den första på sidan ska i bytas ut mot 0, om bilden är sidans andra bild ska i bytas ut mot 1 etc. Gör man på det här sättet kan NAME="iljswitch" plockas bort.
 

 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
JavaScript på svenska