© ilj@flowsim.se
BiLDViSARE/JavaScript på svenska 43
JavaScript bildvisare - visar text och bilder
se även
> samma exempel men med texten direkt på sidan
> variant
> olika sorters bildskript

 


starta paus fortsätt


 
Och så här ser koden ut:
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

if(document.images)
{
     text=new Array()
     text[0]= " bildtext ett"
     text[1]= " bildtext två"
     text[2]= " bildtext tre"
     text[3]= " bildtext fyra"
     text[4]= " bildtext fem"
     text[5]= " bildtext sex"
     text[6]= " bildtext sju"
     text[7]= " bildtext åtta"
     bild = new Array()
     for(i=0;i<8;i++) //1
      {
      bild[i] = new Image()
      bild[i].src = "minbild" + i + ".gif" //2
      antalbilder=i
     }
}
startad=0
iljaater=0
function iljcheck()
{
     if(startad==0)
     {
      startad=1
      bildnummer=0
      iljtimer4()
      }
}
function iljtimer4()
{
if(document.images)
      {
      iljtimer = setTimeout("iljtimer4()",1000) //3
      document.iljtimerform.iljtimerruta.value= bildnummer+1+text[bildnummer] //4
      document.iljbild.src=bild[bildnummer].src //5
      bildnummer=bildnummer+1
      if(bildnummer>antalbilder)
      {
      stoppit()
      }
      }
}
function stoppit()
{
if(document.images)
      {
      clearTimeout(iljtimer)
      startad=0
      }
}
function iljpause()
{
      if((document.images)&&(startad==1))
      {
      clearTimeout(iljtimer)
      iljaater=1
      }
}
function iljresume()
{
      if(document.images)
      {
      if(iljaater==1)
      {
      if(bildnummer<=antalbilder)
      {
      clearTimeout(iljtimer)
      iljaater=0
      iljtimer4()
      }
      }
      }
}
//
-->
</SCRIPT>
 

<IMG SRC="
minbild1.gif"
      WIDTH="
pixel"
      HEIGHT="
pixel"
      NAME="
iljbild">
<FORM NAME = "
iljtimerform">
<INPUT TYPE = "
text"
     NAME = "
iljtimerruta"
     SIZE = "
15">
</FORM>
<A HREF = "
#"
     ONCLICK="
iljcheck();return false">starta</A>
<A HREF = "
#"
     ONCLICK="
iljpause();return false">paus</A>
<A HREF = "
#"
     ONCLICK="
iljresume();return false">fortsätt</A>
 
Allt mellan SCRIPT-taggar hör ovanför placeras i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder)
 
1 siffran anpassas efter antalet bilder (antal bilder+1)
 
2 det blir enkelt att förladda många bilder om man ger dem namn som t ex
minbild0.gif, minbild1.gif; det enda som skiljer bilderna åt är alltså siffran
 
3 siffran (1000 i exemplet) reglerar hur snabbt bildväxlingen går; enheten är millisekunder så i exemplet är intervallet 1 sekund
 
4 den här raden skriver den aktuella bildens nummer i en textruta som heter
iljtimerruta och som finns på en FORM som heter iljtimerform vilken i sin tur finns på det aktuella dokumentet document. Se till att namnen här är desamma som de namn ruta och form fått i HTML-koden.
 
5 den här raden visar bilderna på bildplatsen som här fått namnet
iljbild.
Om man inte vill använda NAME kan man ta bort
NAME="iljbild" och sedan, i javascriptet, byta ut raden
document.iljbild.src
mot
document.images[i].src
där i byts ut mot en nolla (0) om den IMG-tagg där bilderna ska visas är den första på sidan, mot en etta (1) om IMG-taggen är den andra på sidan etc
 

 
Den här koden går att måla, kopiera och klistra in. Vad man måste ändra i JavaScript-koden är alltså följande:
 
1 siffran som talar om hur många bilder man använder, fotnot 1
2 ändra
minbild till namnet på de bilder man använder och ev byta ut gif, fotnot 2
3 ev siffran som reglerar hur ofta bilderna ska bytas, fotnot 3
4 den här raden (fotnot 4) visar bildens nummer och bildtext i textrutan; bildtexterna finns alldeles i början av
JavaScript-koden
 
Vad man måste ändra i HTML-koden är följande:
 
1 bildfilens namn efter SRC, alltså den bild som visas direkt när sidan laddats
2 ersätta
pixel med aktuell bredd och höjd
3 anpassa textrutans storlek som här är
15
 
Om FORM och textrutor se HTML: forms/e-postformulär

 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
timer 2
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
JavaScript flytande lager
bildvisare med bildtexter
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]
 
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 21 maj 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska