© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript animation (images, setTimeOut())
JavaScript på svenska 30
 
 
kan man göra samma sak på andra sätt.

 
 
 
stopp!
 
|
|
V
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två bilder - en blå cirkel och en vit (osynlig på den vita bakgrunden) - visas på olika platser.
 
De vita eller genomskinliga bilderna placeras ut på sidan med IMG-taggar. För att bestämma var bilderna ska visas kan man använda till exempel en tabell (TABLE) eller en stilmall.
 
JavaScript-koden placeras mellan
SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder). Så här ser koden ut
 
if(document.images) //1
{
i = 0 //2
j = 0
anropad = 0 //3
bild = new Array()
bild[1]= new Image()
bild[2]= new Image()
bild[1].src= "bildfil (här:blå)"
bild[2].src= "bildfil"
}
 
function test()
{
if(document.images) //4
{
if(anropad == 0) //5
{
iljanim() //6
anropad = 1 //7
}
}
}
 
function iljanim()
{
document.images[i].src = bild[1].src //8
if(i>3) //9
{
document.images[i-4].src = bild[2].src //10
}
iljtimer = setTimeout("iljanim()",250) //11
i++ //12
if(i==27) //13
{
i=0 //14
j=j+1
}
if(j==5) //15
{
clearTimeout(iljtimer) //16
}
}
 
1 om sidan ses i en webbläsare som klarar av att växla bilder så uförs koden mellan krullparenteserna, dvs några variabler definieras och bilderna laddas
 
2 här definieras
i som används för att hålla reda på bildplatserna
 
3 och här definieras
anropad som används för att se till så att animationsfunktionen anropas bara EN gång (om man skulle starta animationen genom att t ex klicka på en länk)
 
4 den här raden kollar om det är OK med bildväxling och om det är så och...
 
5 om funtionen inte redan startats så...
 
6 anropas
iljanim() och...
 
7
anropad sätts till 1
 
8 den första bild man med hjälp av taggen
<IMG> har placerat på en sida är document.images[0] , den andra document.images[1] etc. Den här raden visar alltså en blå cirkel först på bildplats document.images[0] , därefter på document.images[1] etc. i räknas upp med 1 varje gång funktionen iljanim() anropas
 
9 när
i blivit större än 3 och alltså fyra blå cirklar syns så...
 
10 ersätts den blå cirkel som är sist i raden av den vita, osynliga bilden
 
11 här anropar funktionen
iljanim() sig själv var 250/1000 sekund
 
12
i räknas upp med 1
 
13 när
i antagit värdet av 26 (den här siffran är förstås beroende av hur många bilder man använder mm) så...
 
14 sätts
i till 0 och det hela börjar om igen
 
15 när
j är lika med 5, dvs efter 5 "omstarter", så...
 
16 stoppas timern
 
Om man vill att animationen ska starta när sidan laddas kan man placera anropet efter BODY ONLOAD, t ex
<BODY onLoad="test()">.

 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
images/ onmouseover
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 15 januari 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se