ilj@flowsim.se
Stilmallar på svenska
hur man bestämmer avstånd mellan bokstäver
letter-spacing

<div style="letter-spacing:0.2em">

text
text text
text text text
text text text text
text text text text text
text text text text text text
text text text text text text text
text text text text text text text text
text text text text text text text text text
och en bild

</div>

 
Om man vill öka avståndet mellan bokstäverna i ett textstycke kan man skriva till exempel så här:
 
<p style="letter-spacing:0.2em;">text text text</p>
 

text text text

 
 
30 pixlars avstånd mellan bokstäverna blir det om man skriver så här:
 
<p style="letter-spacing:30px">text text</p>

text text


 
 

 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & länkar
stilmallar & listor 2
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
STYLESHEETS