©ilj@flowsim.se
Stilmallar på svenska
IFRAME

TANGRAM

 
 
En stilmall som reglerar ram, bredd och höjd hos en IFRAME kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
 
  IFRAME
   {

   border:inset black 12px;
   width:180px;
   height:300px;
   }
 
</STYLE>

 
 
Efter border bestäms hur ramen ska se ut:
 
border:inset black 12px;
 
I exemplet är ramen av typen inset, svart och 12 pixel bred.
 

 
En stilmall som reglerar utseendet hos en ram runt en IFRAME kan också skrivas så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
 
  IFRAME
   {

   border-top-width:12px;
   border-right-width:12px;
   border-bottom-width:12px;
   border-left-width:12px;
   border-color:black
   border-style:inset
   }
 
</STYLE>

 
Samma stylesheet kan användas för att förse andra HTML-element med en ram. Om till exempel alla bilder ska förses med en ram av samma typ byter man ut IFRAME mot IMG.
 

 
Andra ramtyper är: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset och outset.
 

 
Själva IFRAME:n är 180 pixel bred och 300 pixel hög.
 
width:180px;
height:300px;
 
 
IFRAME-taggen finns beskriven under HTML/IFRAME.
 
 
 
FLER EXEMPEL PÅ STiLMALLAR:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 22 mars 2004
 
Den här sida hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska