ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 13 - stilmallar
hover och ändra bakgrundsfärg
för muspekaren över bilden! 

Ner till texten!


 
Bilden som används är en gif-bild med genomskinliga partier; bakgrundsfärgen (vit från början) syns genom fjärilens vingar. När muspekaren förs över bilden ändras bakgrundsfärgen till blå.
(Hur man gör giffar med genomskinliga partier finns förklarat under BILD & FÄRG.)
 
1 Placera en klickbar bild mellan DIV-taggar:
 
<DIV CLASS="farg">
<A HREF="URL"><IMG SRC="dinbild.gif" WIDTH="187" HEIGHT="145" BORDER="0"ALT=""></A>
</DIV>
 
2 Skapa en stilmall som bestämmer hur A-taggar av klassen farg ska se ut och bete sig:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
   .farg A
   {
   display:block;
   width:187px;
   height:145px;
   background-color:#FFFFFF
   }
   .farg A:hover
   {
   background-color:#0000ff
   }
-->
</STYLE>

 
Mellan krullparenteserna efter .farg A regleras hur ytan "bakom" bilden ska se ut. Den ska vara lika bred och lika hög som bilden och bakgrundsfärgen ska vara vit (#FFFFFF).
 
Mellan krullparenteserna efter .farg A:hover bestäms vad som ska hända när muspekaren befinner sig över bilden: bakgrundsfärgen ändras till blå (#0000ff).
 

 
 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd


 

 

 
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 30 april 2004.

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska