ilj@flowsim.se
stylesheets/ stilmallar på svenska - css
style:cursor
för muspekaren över textlänkarna!


 

 
CROSSHAIR
MOVE
POINTER
E-Resize
HELP
WAIT
TEXT
NE-RESIZE
NW-RESIZE
N-RESIZE
SE-RESIZE
S-RESIZE
SW-RESIZE
W-RESIZE
AUTO
DEFAULT
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så här kan man skriva:
 
<A HREF="url"
   STYLE="cursor:crosshair"> ... </A>
 
Man kan också använda egentillverkade muspekare:
 
<A HREF="
url"
   STYLE="cursor:url('mincursor.cur')"> ... </A>
 
 
 
 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
 
 
 
en linje
Sidan gjordes av
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 4 maj 2004.
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se
 
Stilmallar på svenska