ilj@flowsim.se
Stylesheets på svenska
Stylesheets - rubriker eller H-taggar

H1

H2

H3

H4

H5
H6 

RUBRiKEN1

Det här är en H1-rubrik och ett P-stycke utan stilmall text text text text text text text text text text text text text text text text text text
 

RUBRiKEN2

Det här är en H1-rubrik och ett P-stycke med stilmall text text text text text text text text text text text text text text text text text text
 


 
Rubriktaggarnas utseende kan ändras med hjälp av en stilmall. Man kan till exempel bestämma hur bred marginal (margin) H-taggarna ska omges av, hur stor texten ska vara (font-size) och hur höga raderna ska vara (line-height).
 
Om man har en rubrik H1 och ett textstycke P
 
<H1>rubrik</H1>
<P>textstycke</P>
 
kan man knyta dem till en stilmall genom att använda CLASS, så här:
 
<H1 CLASS="minH1">rubrik</H1>
<P CLASS="
minP">textstycke</P>
 
I stilmallen bestämmer man sedan hur rubriken H1.minH1 och P.minP ska se ut:
 

<STYLE TYPE="
text/css ">
<!--
H1.minH1
{
font-size:20px;
margin:1px;
font-family:verdana,arial,sans-serif
}
P.minP
{
text-indent:10px;
margin:1px;
line-height:16px;
font-size:12px;
font-family:verdana,arial,sans-serif
}
P:first-letter
{
font-style:italic;
color:red;
font-size:150%;
font-weight:bold
}

-->
</STYLE>
 
font-size bestämmer textens storlek
line-height reglerar radhöjden
margin reglerar marginalen
P:first-letter bestämmer hur första bokstaven i ett textstycke P ska se ut. Här blir den röd, kursiv, fet och 150% större än resten av texten.
 
 
FLER EXEMPEL PÅ STiLMALLAR:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
"gles text" - bestämma avstånd mellan bokstäver

 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska