ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 16
stilmallar och formulär: textrutor
<INPUT TYPE="text">


 
 

 
 
 
 

 

Ner till texten!


 
Så här kan HTML-taggen för en textruta se ut:
 
<INPUT TYPE="text"
   SIZE="
20"
   NAME="
mintext"
   STYLE="
border-style:double;">
 

 
Exemplets textruta
 
Ramtyp, rambredd och ramfärg regleras av:
 
border-style:double;
border-width:4px;
border-color:#333333;
 
Färgen på textrutans skrivyta bestäms av:
 
background-color:#777777;
 
Storleken på utrymmet mellan texten och textrutans kant bestäms av:
 
padding:4px;
 
Typsnitt samt textens färg och storlek bestäms av:
 
font-family:verdana,sans-serif
color:black;
font-size:14px;
font-weight:bold;
 
Den sista raden ovan gör att texten skrivs i fetstil.
 
Andra typer av ramar:
 
none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
 
OBS! Samma stilmall ger olika resultat i olika webbläsare.
 
NÅGRA EXEMPEL
 
border-style:ridge

 
border-style:dashed;border-color:black

 
border-style:dotted;border-color:black

 
border-style:inset

 
border-style:outset

 
border-style:groove

 
border-style:none;
background-image:url('minbild.gif')


 
 
FLER EXEMPEL PÅ STiLMALLAR:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd

 

 

 
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 10 maj 2004.

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska