©ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 13
JavaScript onBlur & ONBLUR

Skriv något i den översta rutan
och
klicka sedan i nästa ruta:


 

 

kod & förklaringar längre ned
 
ONBLUR inträffar när fokus lämnar till exempel en länk, en knapp eller en textruta. Motsatsen till ONBLUR är ONFOCUS.
 

 
Knappen ovan (med ID='mydiv') förses med ny text vid onfocus och onblur. JavaScript-koden ser ut så här:
 
document.getElementById('mydiv').onfocus=iljt;
document.getElementById('mydiv').onblur=iljs;
function iljs()
{
document.getElementById('mydiv').value='just lost focus'
}

function iljt()
{
document.getElementById('mydiv').value='just got focus'
} 
Knappen ovan styrs helt av javascriptet men man kan också använda HTML:s ONBLUR. HTML-taggen för en textruta som ska reagera på ONBLUR kan se ut så här:
 
<INPUT TYPE="text"
   SIZE="
20"
   NAME="
min_ruta"
   ONBLUR="
GÖR NÅGOT">
 
Om man till exempel vill visa text på ett lager med ID='txt1" när fokus lämnar en textruta skulle koden kunna se ut så här:
 
<INPUT TYPE="text"
   SIZE="
20"
   NAME="
min_ruta"
   ONBLUR="
document.getElementById('txt1').innerHTML='text text'">
 
Om man vill kolla om det som skrivits i textrutan verkar vara en rimlig epostadress som åtminstone innehåller tecknet @ kan man skriva så här (det gör man normalt "onsubmit"):
 
<INPUT TYPE="text"
   SIZE="
20"
   NAME="
min_ruta"
   ONBLUR= "
if(this.value.indexOf('@')==-1){document.getElementById('txt2').innerHTML='Det verkar vara något fel...'}">
 

 

 

Följande rad
 
if(this.value.indexOf('@')==-1)
 
betyder alltså: om tecknet @ inte finns i den text som skrivits i rutan.
 

 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 15 augusti 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
http://www.flowsim.se
JavaScript på svenska