© ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 20
JavaScript timer - setTimeout, clearTimeout

- timer i textruta eller i fönstrets underkant
liknande script:
>>>timer direkt på sidan
>>>klocka 1
>>>klocka 2 

 
STOPP!
STARTA OM!

 
Och så här ser koden ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript "
      TYPE="
text/javascript">
<!--

startad=0
iljdone=0
function checkstart()
{
if(startad==0)
      {
      startad=1
      j=0
      i=0
      iljtimer4()
      }
}
i=0
j = 0
function iljtimer4()
{
if(iljdone<600)
{
iljtimer = setTimeout("iljtimer4()",1000)
if(i<10)i="0"+i
window.status =" Eventuell text: " + j + ":" + i1
document.iljtimerform2.iljtimerruta3.value =j+ ":"+ i4
i++
if(i==60)
      {
      i = 0
      j ++
      }
iljdone++
}
}
function stoppit()
{
clearTimeout(iljtimer)
startad=0
iljdone=0
}
//
-->
</SCRIPT>
 

<FORM NAME = "
iljtimerform2">
<INPUT TYPE = "
text"
      NAME = "
iljtimerruta3"
      SIZE = "
10 ">
</FORM>
 

<A HREF = "
javascript:stoppit()">STOPP</A>

<A HREF = "
javascript:checkstart()">STARTA OM</A>
 
Scriptet placeras i HEAD -delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder). Glöm inte att plocka bort alla fotnotssiffror!
 
Om man vill att timern ska starta så snart sidan laddats kan man placera anropet
checkstart() efter BODY ONLOAD .
 
1 den här raden placerar en timer i fönstrets underkant (window.status)
2
FORMens namn
3 textrutans namn
4 den här raden placerar en timer i en textruta
iljtimerruta på en FORM iljtimerform
 
Den här timern stannar automatiskt efter 10 minuter; om man vill att den ska gå längre kan man ändra siffran efter iljdone , 601 betyder att den går en sekund längre, 602 att den håller på två sekunder längre etc.
 
Timern kan förstås placeras var som helst, till exempel mellan div-taggar. Följande kod placerar timern på ett lager "iljs" (<div id='iljs'> </div>)
 
if(document.getElementById)i
{document.getElementById('iljs').innerHTML=j + ":"+ i}
 
Om FORM och textrutor se HTML: forms/e-postformulär
 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska