© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 19
JavaScript onChange
JavaScript document.bgColor

- ändra bakgrundsfärg

ändra bakgrundsfärg ändra bakgrundsfärg ändra bakgrundsfärg ändra bakgrundsfärg ändra bakgrundsfärg

 
   Klicka på önskad färg!
 
   

 
Placera en FORMHTML-sidan med hjälp av följande taggar:
 
<FORM NAME ="fargform1">
<SELECT NAME = "
farg2"
SIZE = "
8"
onChange = "
iljbackval()3">
<OPTION>
navajowhite
<OPTION>
blue
<OPTION>
aquamarine
</SELECT>
</FORM>
 
Placera följande JavaScript-funktion mellan SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder):
 

function iljbackval() //
{ //
valdcol = document.fargform
1.farg2.options
[document.fargform
1.farg2.selectedIndex].text //
document.bgColor = valdcol //
} //
 
Glöm inte att ta bort fotnoterna i script och FORM-tagg!
 
1
FORMens namn
 
2
SELECT-listans namn
 
3 här anropas funktionen
 
En funtion som sätter bakgrundsfärgen till röd kan se ut så här:
 
function red_background_please()
{
document.bgColor='red'
}
 
eller så här:
 
function red_background_please()
{
document.bgColor='#FF0000'
}

 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
JavaScript flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 4 juni 1997.
 
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska