© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript datum och tid - 4 exempel
JavaScript på svenska 25
>>> fler datum-exempel
(det datum som visas är din dators datum)

  DATUM 1
 
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--
datum = new Date()

dag = datum.getDate()
maanad =datum.getMonth()+1
//1
aar =datum.getYear()
//2
if(aar<1000){aar=aar+1900}
//3
 
document.writeln(dag +"/"+ maanad +"/" + aar)
//4
//
-->
</SCRIPT>

blir
   
 
1 januari är här månad nummer 0, så man måste lägga till 1 för att få det att stämma med normal numrering
2 här får man fram året
3 här och där returnerar getYear() årtalet som år minus 1900; här läggs 1900 till om årtalet är mindre än 1000; fr o m JavaScript 1.4 kan man använda getFullYear() för att vara säker på att få tag på alla fyra siffrorna.
4 inom parentes datumet som det som skrivs ut
- inom citationstecken det som skall återges "ordagrant" - i exemplet snedstrecken, vilka man alltså lätt kan byta ut mot andra tecken

 

 

 
DATUM 2
 
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"
TYPE="
text/javascript">
<!--
datum = new Date()

dag = datum.getDate()
maanad =datum.getMonth()+1
//1
aar =datum.getYear()
if(aar<1000){aar=aar+1900}
//2
 
if(maanad<10)
{
maanad= "0"+maanad
}
//3

if(dag<10)
{
dag= "0"+dag
}
//4

document.writeln(aar,maanad,dag)
//
-->
</SCRIPT>

blir
   
 
1 januari är här månad nummer 0, så man måste lägga till 1 för att få det att stämma med normal numrering
2 här och där returnerar getYear() årtalet som år minus 1900; här läggs 1900 till om årtalet är mindre än 1000; fr o m JavaScript 1.4 kan man använda getFullYear() för att vara säker på att få tag på alla fyra siffrorna.
3 if-satsen lägger till en nolla framför månad 1 t o m 9
4 if-satsen lägger till en nolla framför dag 1 t o m 9

 

 

DATUM 3
 
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--
maannamn=new Array()
maannamn[0]="januari"
maannamn[1]="februari"
maannamn[2]="mars"
maannamn[3]="april"
maannamn[4]="maj"
maannamn[5]="juni"
maannamn[6]="juli"
maannamn[7]="augusti"
maannamn[8]="september"
maannamn[9]="oktober"
maannamn[10]="november"
maannamn[11]="december"

datum = new Date()

dag= datum.getDate()
maanad=datum.getMonth()
aar=datum.getYear()
if(aar<1000){aar=aar+1900}
 

document.writeln(dag +" "+ maannamn[maanad] +" "+ aar)
//
-->
</SCRIPT>

blir
   
 

 
TID
 
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--
tid = new Date()

timme= tid.getHours()
minut= tid.getMinutes()
sekund=tid.getSeconds()

if (timme<10)
{
timme="0"+timme
}
//1

if (minut<10)
{
minut="0"+minut
}
//2

if (sekund<10)
{
sekund="0"+sekund
}
//3

document.writeln(timme+":"+minut+":"+sekund)
//4

//
-->
</SCRIPT>

 
blir

   

 
1 if-satsen kollar om
timme är mindre än tio och lägger, om det är så, till en nolla
2 if-satsen kollar om
minut är mindre än tio och lägger, om det är så, till en nolla
3 if-satsen kollar om
sekunder är mindre än tio och lägger, om det är så, till en nolla
4 inom citationstecken det som skall återges ordagrant - här kolon
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska