© ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 20b
JavaScript timer - setTimeout, clearTimeout
liknande script:
>>>timer i textruta
>>>klocka 1
>>>klocka 2 
STOPP!
STARTA OM!

kod & förklaringar längre ner
 
Och så här ser koden ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript "
      TYPE="
text/javascript">
<!--

startad=0
iljdone=0
function checkstart()
{
if(startad==0)
      {
      startad=1
      j=0
      i=0
      iljtimer4()
      }
}
i=0
j = 0
function iljtimer4()
{
if(iljdone<600)
{
iljtimer = setTimeout("iljtimer4()",1000)
if(i<10)i="0"+i
window.status =" Eventuell text: " + j + ":" + i1
document.getElementById('iljtimerruta')2.innerHTML =j+ ":"+ i4
i++
if(i==60)
      {
      i = 0
      j ++
      }
iljdone++
}
}
function stoppit()
{
clearTimeout(iljtimer)
startad=0
iljdone=0
}
//
-->
</SCRIPT>
 

<DIV ID = "
iljtimerruta2"
STYLE = "
background-color:black;color:white" ">
</DIV>
 

<A HREF = "
javascript:stoppit()">STOPP</A>

<A HREF = "
javascript:checkstart()">STARTA OM</A>
 
Scriptet placeras i HEAD -delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder). Glöm inte att plocka bort alla fotnotssiffror!
 
Om man vill att timern ska starta så snart sidan laddats kan man placera anropet
checkstart() efter BODY ONLOAD .
 
1 den här raden placerar en timer i fönstrets underkant (window.status) (senare versioner av Netscape, Mozilla m.fl. tillåter inte att texten i window.status ändras)
2
DIV ID
4 den här raden placerar en timer på ett lager som fått namnet (efter ID)
iljtimerruta.
 
Den här timern stannar automatiskt efter 10 minuter; om man vill att den ska gå längre kan man ändra siffran efter iljdone , 601 betyder att den går en sekund längre, 602 att den håller på två sekunder längre etc.
 

 
 
Fler JavaScript-exempel:
onmouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
välja bild i rullgardinsmeny
meddelandefönster
datum & tid
meddelande onLoad
onFocus
lastModified
image/mouseover
onblur
klocka
history
images/ animation
ändra bakgrundsfärg
timer
rörlig text i textarea
JavaScript confirm
mer om datum
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
JavaScript prompt
flytande lager
 
[fler JavaScript-exempel hittar du i menyn i ramen till vänster]

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 2 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska