ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska
UL-listor och egna bilder som markörer
list-style-image:url('bild.gif')
 
  1. rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött rött
  2. grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt grönt
  3. blått blått blått blått blått blått blått blått blått blått blått blått blått blått

 

Ner till texten!


 
En listtagg kan se ut så här:
 
<UL>
<LI>ett</LI>
<LI>två</LI>
<LI>tre</LI>
</UL>
 
I din webbläsare ser det ut så här:
 
  • ett
  • två
  • tre
I stället för standardmarkeringarna framför varje punkt i listan kan man använda bilder:
 
list-style-image:url('bild.gif')
 
Så här kan då listtaggen se ut:
 
<UL
<LI STYLE="list-style-image:url('red.gif')">ett</LI>
<LI STYLE="list-style-image:url('green.gif')">två</LI>
<LI STYLE="list-style-image:url('blue.gif')">tre</LI>
</UL>
 

 
 
 
FLER EXEMPEL PÅ STiLMALLAR:
stilmallar & listor
stilmallar & länkar
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
 
olika sorters listor
 

 
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 11 maj 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska