FÖRSTASiDAN
  HTML mm  
allt om
HuR MAN GöR EN HEMSiDA

HTML
HTML från början...
 
pil 1 steg för steg - skapa en enkel hemsida
      pil del2/stilmall
pil 2 kontrollera om koden blivit rätt
OBS!
- i exemplen används som regel STORA bokstäver - det går lika bra, och snabbare, med små, dvs <html> istället för <HTML> osv.
 

BAKGRUNDER
pil bakgrundsfärg
pil bakgrundsbild
pil hur man bestämmer hemsidans bakgrund 2
-----> mer; med stilmallar

LÄNKAR och ANKARE
pil om länkar och ankare - hur man länkar till andra sidor och till olika ställen på samma sida mm
   - länk i nytt fönster

LiSTOR
pil listor av olika slag
pil onumrerade listor
pil numrerade listor
pil numrerade listor - bokstäver A B C
pil numrerade listor - romerska siffror I II III
pil DL-listor
pil dubbla listor eller listor med listor i
pil listor med listor i 2

TABELLER
pil tabell - enklaste varianten
pil tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
pil tabell - colspan el. rader som spänner över flera kolumner
pil tabeller 1
pil tabeller 2
pil tabeller 3 - typ tidningssida
pil tabeller 3 - typ schema
Allt om hur man använder stilmallar för att bestämma hur tabeller & listor ska se ut finns under STYLESHEETS

BiLDER
pil om hur man placerar en bild på hemsidan
pil klickbara bilder 1 - om hur man gör en bild klickbar
pil klickbara bilder 2 - om hur man gör olika delar av en bild klickbara (image maps)
pil klickbara bilder 3 - hitta koordinaterna för del av bild
MER OM BiLDER FiNNS UNDER RUBRiKEN BILD & FÄRG

FÄRGER
pil färger 1
pil välja färg - färgord som fungerar i webbläsare
pil välja färg - färgsiffror
pil testa färger
pil färgsiffror - är FF detsamma som 255?!?
omvandlare hexadecimalt/decimalt

TEXT&TYPSNiTT
pil grundläggande om text på hemsidan
pil kursiv text
pil fetstil
pil bestämma typsnitt - om "medskickbara" fonter
ALLT OM HUR MAN ANVÄNDER STiLMALLAR FÖR ATT REGLERA TEXT, FÄRG, BiLDPLACERING mm FiNNS UNDER RUBRiKEN STYLESHEETS

TABELLER
pil tabell - enklaste varianten
pil tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
pil tabell - rowspan el. rader som spänner över flera kolumner
pil tabeller 1
pil tabeller 2
pil tabeller 3 - typ tidningssida
pil tabeller 3 - typ schema
Allt om hur man använder stilmallar för att bestämma hur tabeller & listor ska se ut finns under STYLESHEETS

FRAMES - RAMAR
pil om ramar 1 ("flerdelad" hemsida)
pil exempel: hemsida med två ramar
pil mer om ramar
pil iFRAME
pil liknande/ m. stilmall

FORMULÄR
textrutor|rullgardinsmenyer| knappar|radio buttons mm
pil formulär med knappar, rullgardinsmenyer etc
pil e-postformulär - ett exempel med kod
pil rullgardinsmenyer

TECKENKOD
pil Asciitabell inkl. hexadecimalkod
pil hur man skriver t ex ®, ± och ¼?
pil å,ä,ö

META-TAGGAR
pil meta-taggar el. info om hemsidan
pil ta bort bildverktyget i Explorer
pil skapa META-taggar - fyll i och klicka

BLANDADE TAGGAR
pil blandade taggar 1
pil blandade taggar 2
pil blandade taggar 3
pil blandade taggar 4

XHTML
pil skillnad mellan HTML4 och XHTML

DiVERSE
pil favicon - bild i webbläsarens adressfält och bland favoriter och bokmärken
pil ljud
pil FTP/SFTP - skicka filer
pil UNIX/Linux
pil hur fönsterstorleken påverkar hemsidans utseende
(öppnas i nytt fönster)

DiVERSE LÄNKAR
pil söksajter mm

TESTA
pil testa färger
--- testa färg (siffror)
pil skapa minisida - välj färger, typsnitt mm o klicka fram koden
FLER "AUTOMATISKA KODFIXARE" FINNS UNDER RUBRIKEN KODMAKARE.
DÄR KAN MAN BL A SKAPA KOD TILL KNAPPAR SOM RÖR PÅ SIG OCH MENYBILDER SOM "LYSER TILL".

FLYTTAT...
STYLESHEETS
sidorna om hur man använder stilmallar finns numera under rubriken STYLESHEETS
 
BILDER
sidorna om hur man gör bilder finns numera under rubriken BILD&FÄRG
 


Bra, gratis och standardföljande webbläsare - Mozilla Firefox 2.0 - kan hämtas här:
 
sidan öppnas i nytt fönster mozilla.org
Linux, Windows, Mac OS X
 
 


fotnoter en fyrkant =sidan öppnas i nytt fönster
4=sidan fungerar i MIE fr o m version 4 och i Netscape 4.x.
N = Netscape Navigator
MIE = Microsofts Internet Explorer
 
Den här sidan hör hemma i ett tredelat ramsystem
hos
www.flowsim.se
 
UPP IGEN!
upp igen!