FÖRSTASiDAN
 
Innehåll
MiNiMANUAL
SKRiPT
- exempel & kod

VAD ÄR DET?
- loopar, variabler & sånt

VANLiGA FRÅGOR
 

linje
MiNiMANUAL
lite grunder
hur man tar reda på vilken webbläsare som används
om det inte fungerar
hur man får webbläsaren att visa felmeddelanden vid script-fel
 

linje
JAVASKRiPT mm
exempel & kod med förklaringar
 
2 alert
meddelandefönster
JavaScript alert
...se även
   ...> prompt
   ...> confirm
   ...> "alert-variant"
 
 
3 datum
datum & tid
new Date() mm
..........> mer om datum
 
8 dynamisk text
"rörlig text" i textruta el. direkt på sidan
......> mer om d. text
 
9 alert/onload
meddelande onLoad
 
10 focus
onFocus
JavScript focus() mm
....> jfr onblur
 
11 ändringsdatum
lastModified
 
12 bildväxling
image/mouseover
image/mouseover
variant
varannan dag
bildväxl/animering
....> mer om bildväxl.
 
13 onblur
onblur
....> jfr onfocus
 
14 klocka
klocka
getMinutes() mm
..........> mer om tid
 
15 bakåtknapp
JavaScript history

"bakåtknapp"
 
16 bildväxling
images/ onChange
m. rullgardinsmeny
....> mer om bildväxl.
..> mer om rullgardiner
 
18 animation
images/ animation
setTimeout() mm
....> mer om bildväxl.
....> mer om animationer
 
19 bakgrundsfärg
ändra bakgrundsfärg
 
20 timer
timer
JavaScript setTimeout
timer 2
 
22 dynamisk text
text som skrivs bokstav för bokstav i textarea el. direkt på sidan
......> mer om d. text
 
24 JavaScript confirm
JavaScript confirm
 
25 datum
mer om datum
månadsnamn
..........> mer om datum
 
26 öppna fönster
öppna nytt fönster 1
öppna nytt fönster 2
 
27 JavaScript prompt
JavaScript prompt
JavaScript prompt - lösenord?
JavaScript prompt - minispel (först till 21)
 
28 dynamisk text
radio buttons/ textarea
innerHTML
 
29 defaultStatus
defaultStatus
 
30 animation
images/animation - bilder som "flyttar sig" över sidan
....> mer om bildväxl.
....> mer om animationer
 
31 location.replace
automatisk bläddring
 
32 bildväxling
bildväxling onMouseOver - kod för flera bilder
....> mer om bildväxl.
 
33 dynamisk text
image onclick/ textarea
image onclick/ innerHTML
......> mer om d. text
 
34 Javascript scroll
scrolla frame i sidled
 
35 bildväxling
mouseover med bildväxling & animering
....> mer om bildväxl.
 
36
visa slumpmässigt vald sida
 
37
image onClick
 
38 bildväxling/veckodag
automatiskt visa olika bilder olika dagar
..........> mer om datum
......> mer om bildväxl.
 
39 bildväxling
bildväxling/ onMouseMove
kod
....> mer om bildväxl.
 
40
IMG/ onAbort och onLoad
 
42 timer
timer - setTimeout
bara ett timerexempel svart-vit film
 
43 bildvisare
bildvisare med bildtexter
som ovan men m. bildtext direkt på sidan
....> mer om bildväxl.
 
44 datum
jämföra datum el hur långt är det till år 2015
med META TAG (som laddar om sidan varje sekund)
i textrutor
som ovan men m. dynamisk text direkt på sidan
..........> mer om datum
 
45 bildväxling
banners
....> mer om bildväxl.
 
46 knappbild
knappar - onmousedown/up
 
47 dynamisk text
rörlig text i f.listen - substring
......> mer om d. text
 
48 om skärmegenskaper
ta reda på färgdjup o skärmstorlek
 
49 JavaScript scroll
scrollBy()/ onmousedown scrolla sida i annan ram
 
50 visa bilder
radio buttons/ bilder
....> mer om bildväxl.
 
51
knappar som låter - onmousedown/ kräver plug-in
 
52 JavaScript cookie
om cookies
II spara o hämta en cookie
 
54 datum
vilken veckodag?
-idag?
-1/4/1990?
 
55 alert-variant
öppna nytt fönster som alltid ligger överst
 
56
länkar i rullgardinsmenyer
variant
..> mer om rullgardiner
 
57
radio buttons/ ljud - kräver plug-in
 
59 slumptal
random()
 
60 .js-fil
skript i separat fil
ett annat exempel
 
61
onkeydown
 
62 bildväxling
visa olika bilder när muspekaren förs över olika textlänkar
....> mer om bildväxl.
 
63
visa dagens datum med hjälp av sifferbilder
..........> mer om datum
 
64 klocka
visa tid med hjälp av sifferbilder - animation
..........> mer om tid
......> mer om bildväxl.
 
65 flytta fönster
flytta ett fönster
 
66 bildvisare
bildvisare - onclick
....> mer om bildväxl.
 
67 bildvisare
bildvisare - onmouseover
....> mer om bildväxl.
 
68 fönsterstorlek
ändra storlek på ett fönster
 
69 onmouseover
onmouseover
....> mer om bildväxl.
 
70 
e-postfilter eller hur man får oönskad e-post att hamna direkt i papperskorgen (Netscape)
 
71
rullgardinsmeny och text i textruta
..> mer om rullgardiner
 
72
JavaScript onclick - image - datum - typ adventskalender
..........> mer om datum
 
73 JavaScript onSubmit
JavaScript onSubmit
 
74
JavaScript bildspel - klickning på bilden leder t olika sidor beroende på vilken bild som visas
 
80 onkeydown
använda tangentbordet - onkeydown
 
81 
info om webbläsaren och plocka ut bitar ur text (split)
 
82 
framåt-/bakåtknapp
 
83 
visa bilder med innerHTML
....> mer om bildväxl.
 
5  dynamisk text
text i fönsterlisten
......> mer om d. text
 
6  dynamiska text
rörlig text i fönsterlisten
......> mer om d. text
 
7  dynamisk text
blinkande text i f.listen
......> mer om d. text
 

 
LAGER
<div>lager</div>
...getElementById
mm
1
ändra bakgrundsfärg på bestämd yta/genomskinliga giffar
 
2
visa/gömma - visible/hidden
 
3
flytta - left/top
 
4
stapla om - zIndex
 
5
flytta en bild över sidan
 
6
animation som rör sig över sidan
....> mer om animationer
 
7scrolla text
exempel
kod
 
8
"flytande lager"
enklare variant
 
9
flytta och ändra storlek på lager /bildspel
bildspel 2
 
10
style.clip el. beskära ytor

 
UPP IGEN! upp igen
 

linje
VAD ÄR DET?
1 variabler o datatyper
2 loopar - while

 

linje
VANLIGA FRÅGOR
1 FAQs
2 getElementById - hur använder man det
3 ny rad när man skriver med javascript

 

linje
KODMAKARE...
finns numera under huvudrubriken
KODMAKARE
 
linje
fotnoter
N=Netscape Navigator
MIE=Microsofts Internet Explorer
symbol - ny sida =sidan öppnas i nytt fönster

N4+ = fungerar i N 4.0+
linje
 
Här kan man hämta gratis webbläsare:
symbol - ny sida mozilla.org
Firefox 1.0 (Linux, Windows, Mac OS X)
Mozilla 1.6 (Linux, Windows, Mac OS X)

 
linje

 

Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos

www.flowsim.se
JAVASCRiPT
 UPP IGEN!
upp igen